Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
conopec
6412 ed4e 500
Reposted fromdjLangley djLangley viaakysz akysz
2496 2be7 500
Reposted fromblutelf blutelf viaakysz akysz
conopec
2875 078d
conopec
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viapersona-non-grata persona-non-grata
conopec
1480 0e9d
conopec
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viakotfica kotfica
conopec
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viabadalena badalena
7946 b6f3 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaPoranny Poranny
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viawasnae wasnae
conopec
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viabadalena badalena
conopec
conopec
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viabadalena badalena
conopec
7339 1f5a
Reposted fromsassenach sassenach viaskrzacik skrzacik
conopec
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viazupson zupson
conopec
7034 986a 500
Reposted fromdjLangley djLangley viaaknatazs aknatazs
conopec
2047 158d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viacudoku cudoku
conopec
3681 0240
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viacudoku cudoku
conopec
9869 5f1b 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viakajak kajak
conopec
1519 c154 500
Reposted frommalinowowa malinowowa viakajak kajak
conopec
1325 6e9b
Reposted fromtfu tfu viakajak kajak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl